ผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2557

17

 

 

จังหวัดพิษณุโลกแจ้งผลการออกรางวัลสลากกาชาด งานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2557

    นายระพี  ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2557  ในระหว่างวันที่ 9  – 20 มกราคม 2557 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และได้มีการจำหน่ายสลากกาชาดเพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณประโยชน์ โดยกำหนดออกรางวัลในวันคืนวันที่ 19 มกราคม 2557 เวลา 20.00 น. ณ เวทีกลางลานจอดรถข้างศาลาประชาคม  หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฝ่ายออกรางวัลสลากกาชาด ได้ดำเนินการหมุนวงล้อหมายเลขรางวัลสลากกาชาด งานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2557 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการออกรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รถยนต์อีซูซุ ดีแม็กซ์ ALL new รุ่น CAP 4 HR 2.5 VGS Z หมายเลขที่ออก คือ 928196

รางวัลที่ 2 จำนวน 3 รางวัล รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวป 110 ไอ  หมายเลขที่ออก คือ 920643, 926232 , 970302

รางวัลที่ 3 จำนวน 4 รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท   หมายเลขที่ออก คือ 927850, 941465, 972900 ,912962

รางวัลที่ 4 จำนวน 5 รางวัล โทรทัศน์สี พานาโซนิค LED 32 นิ้ว หมายเลขที่ออก คือ 909790, 932309, 956887, 984730 , 922723

รางวัลที่ 5 จำนวน 8 รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง หมายเลขที่ออก คือ 989895 , 983351, 981790, 976523, 959406, 900695, 953200, 952683

รางวัลเลขท้ายสามตัว จำนวน 100 รางวัล หม้อหุงข้าว พาราโซนิค  หมายเลขที่ออก 088

            จังหวัดพิษณุโลกจึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และผู้ถูกสลากสามารถนำสลากกาชาดที่ถูกรางวัล พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานการเงินและบัญชี (เสมียนตราจังหวัดพิษณุโลก)โทรศัพท์หมายเลข 0-5525-8403 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันเวลาราชการ ภายในกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2557 เป็นต้นไป หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะไม่มีสิทธิรับรางวัลไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

Comments

comments

Comments are closed.