รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปิดการอบรมต้านยาเสพติด

74 75 76 77
องผู้ว่าฯเปิดอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
เมื่อ 23 เมษายน 2556 ที่ผ่านมาที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2 ได้จัดการอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556 ซึ่งการจัดการอบรมดังกล่าวที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มงานความมั่นคง ได้มอบหมายให้กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2 จัดอบรมขึ้นโดย มีเยาวชนจากทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกเข้ารับการเข้ารับอบรม จำนวน 100 คน โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ จากที่ทำการปกครองจังหวัด ,กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ,กองทัพภาคที่ 3 ,กองพลพัฒนาที่ 3 ,กองพังทหารปืนใหญ่ที่ 104 สาธารณสุขจังหวัด สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ,สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9เทศบาลตำบลบางระกำ และชุดครูฝึกจากกองร้อยอาสาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2 มาให้ความรู้และฝึกปฎิบัติ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานที่ศึกษาก่อปัญหา ทั้งด้านอาชญากรรมยาเสพติดและด้านอื่นๆ สามารถสร้างระเบียบวินัย รวมทั้งปรับปรุงบุคลิกภาพของผู้เข้ารับการอบรมจนสามารถสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง และตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกส่วนได้ อีกทั้งเป็นการเพิ่มมวลชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกทางหนึ่งด้วย/ภาพ-ข่าว เสรี ศรีพราย

Comments

comments

Comments are closed.