02

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจัง...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำร่วมบริจา […]
01

อบจ.พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การให้บริการสนามฟุตบอล 1 (สนามที่มีอัฒจันทร์...

  อบจ.พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การให้บริการสนามฟุตบอล […]
13

ผวจ.พิษณุโลก เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการจิต...

  ผวจ.พิษณุโลก เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื […]
10

อบจ.พิษณุโลก เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด...

  อบจ.พิษณุโลก เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา […]
02

อบจ.พิษณุโลก ให้โอวาทนิสิต นักศึกษาก่อนเข้าปฏิบัติงานโครงการ “ส่งเสริม...

  อบจ.พิษณุโลก ให้โอวาทนิสิต นักศึกษาก่อนเข้าปฏิบั […]