09

จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห...

  จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของ […]
01

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลก นุ่งขาวห่มขาวร่ว...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชนชาวพิษ […]
41

เชียงราย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หั...

  เชียงราย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียร […]
34

อบจ.พิษณุโลก ถวายเทียนพรรษาวัดสมอแข เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา...

  อบจ.พิษณุโลก ถวายเทียนพรรษาวัดสมอแข เพื่อร่วมสืบ […]
21

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณ […]
34

จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จัดพิธีเจริญพระพุ...

  จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาว […]
28

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก เช็คอินโต๊ะจีน...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดกิจกรรมล่องแก่งลำ […]