11

อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ป...

  อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามวยสากลชิง […]
13

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกอบพิธี […]
07

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนท...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกาศ […]