24

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัด...

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแ […]