09

อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื...

  อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู […]
18

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องใน ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและ […]
25

อบจ.พิษณุโลก มอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนในสังกัดที่สำเร็จการศึกษา ประจ...

  อบจ.พิษณุโลก มอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนในสังกัด […]