04

อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมแข่งขัน “...

  อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดพิษ […]
04

ททท.พิษณุโลกร่วมกับอำเภอพรหมพิราม จัดงานวิถีชนบทไทย@พรหมพิราม ที่ตำบลศ...

  ททท.พิษณุโลกร่วมกับอำเภอพรหมพิราม จัดงานวิถีชนบท […]
33

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ ประจำปี ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีพ […]
16

อบจ.พิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่พร้อมยุทโธปกรณ์ร่วมตรวจความพร้อมการช่วยเหลือ...

  อบจ.พิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่พร้อมยุทโธปกรณ์ร่วมตรว […]
19

อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดลอกคลองระบายน้ำในพื้นที่ตำบลหัวรอ เตรียมพร้อมรับมื...

  อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดลอกคลองระบายน้ำในพื้นที่ตำบล […]
15

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม “พัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่ขององค์การบริหารส่วน...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม “พัฒนาบุคลากรบรรจุให […]
27

อบจ.พิษณุโลก รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจั...

  อบจ.พิษณุโลก รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้ […]