43

อบจ.พิษณุโลก จัดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเ […]
06

อบจ.พิษณุโลก นำเทียนจำนำพรรษาถวายวัดตาลสุวรรณ ตามโครงการส่งเสริมอนุรัก...

  อบจ.พิษณุโลก นำเทียนจำนำพรรษาถวายวัดตาลสุวรรณ ตา […]
20

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดศาลเจ้าพ่อเสือ ศูนย์รวมจิตใจและเคารพนับถือของชาวไ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดศาลเจ้าพ่อเสือ ศูนย์รวมจิตใ […]
29

อบจ.พิษณุโลก จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหารเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต...

  อบจ.พิษณุโลก จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหารเน […]
02

ธนาคารออมสินสนับสนุนการจัดงาน “ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัด...

  ธนาคารออมสินสนับสนุนการจัดงาน “ประเพณีลอยกระทง เ […]
32

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานลอยกระทงสองแคว […]
42

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงา […]
17

อบจ.พิษณุโลก ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวั […]