11

พสกนิกรพร้อมใจถวายกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ...

เหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกพร้อมใจกันประกอบพิธีเจริญ […]