2309

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงเนื่องใน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ปร...

[Show slideshow] อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงเนื่องใน “ […]
013

อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและลอยกระทง...

[Show slideshow] อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบำ […]
109491

อบจ.พิษณุโลก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ...

[Show slideshow] อบจ.พิษณุโลก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีถวาย […]
108058

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี องค์การ...

[Show slideshow] องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้กำ […]