31

กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจาก 9 อำเภอยื่นเรื่องคัดค้านการเปลี่ยนแปลงวาระดำรงตำแ...

  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจาก 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก […]