5367

เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดพิษณุโลก ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าร...

  เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดพิษณุโลก […]
31

กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจาก 9 อำเภอยื่นเรื่องคัดค้านการเปลี่ยนแปลงวาระดำรงตำแ...

  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจาก 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก […]