31

กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจาก 9 อำเภอยื่นเรื่องคัดค้านการเปลี่ยนแปลงวาระดำรงตำแ...

  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจาก 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก […]
2965

เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะพร้อมด้วยผู้สื่อข่าวจากชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกเข้าช่...

  เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะพร้อมด้วยผู้สื่อข่าวจากชมรมส […]
2562

จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับบริจาคเงินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเห...

[Show slideshow] จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับบริจาคเงินเพื่อ […]