31

กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจาก 9 อำเภอยื่นเรื่องคัดค้านการเปลี่ยนแปลงวาระดำรงตำแ...

  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจาก 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก […]
2965

เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะพร้อมด้วยผู้สื่อข่าวจากชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกเข้าช่...

  เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะพร้อมด้วยผู้สื่อข่าวจากชมรมส […]