20

อบจ.พิษณุโลกให้โอวาทนักเรียน/นักศึกษาผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการ...

  อบจ.พิษณุโลกให้โอวาทนักเรียน/นักศึกษาผ่านการคัดเ […]
14

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรม “สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ห่วงใยผู้สูงอา...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรม “สงกรานต์ สืบสานประ […]
24

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสม...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเนื่อ […]
18

อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที...

  อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือผ […]