26

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมส...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิป […]
06

อบจ.พิษณุโลก นำเทียนจำนำพรรษาถวายวัดตาลสุวรรณ ตามโครงการส่งเสริมอนุรัก...

  อบจ.พิษณุโลก นำเทียนจำนำพรรษาถวายวัดตาลสุวรรณ ตา […]
17

อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์ ครั...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกท […]
09

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทย […]