อบจ.พิษณุโลก จัดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเ […]

สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการสุขภา...

  พิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมกิจกรร […]

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีม้ง 3 จังหว...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนวัฒน […]

อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมพัฒนาระบบวิชาการพัสดุเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื...

  อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมพัฒนาระบบวิชาการพัสดุเพิ่ […]

อบจ.พิษณุโลก จับมือตำรวจภูรจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการการฝึกอบรมเยาวชนพิ...

  อบจ.พิษณุโลก จับมือตำรวจภูรจังหวัดพิษณุโลกจัดโคร […]