16

อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำธรรมชาติ (คลองยมราช)...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ […]
01

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสม...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ […]
36

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบ […]
24

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและ […]
04

ขอแสดงความยินดีกับ นายศราวุฒิ สุขเทศ นักชกจากโรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร...

  ขอแสดงความยินดีกับ นายศราวุฒิ สุขเทศ นักชกจากโรง […]
09

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬาว่ายน้ำ ประ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้น […]
34

อบจ.พิษณุโลก ขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ป...

  อบจ.พิษณุโลก ขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำแก้ […]
20

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดศาลเจ้าพ่อเสือ ศูนย์รวมจิตใจและเคารพนับถือของชาวไ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดศาลเจ้าพ่อเสือ ศูนย์รวมจิตใ […]
13

อบจ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ลำพูน เกี่ยวกับงานผู้สู...

  อบจ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ล […]
09

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรต...

  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกา […]
04

อบจ.พิษณุโลก ร่วมสร้างฝายหลวงประชารัฐในพื้นที่ตำบลดอนทอง อ.เมืองพิษณุโ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมสร้างฝายหลวงประชารัฐในพื้นที่ตำ […]
12

อบจ.พิษณุโลก สนองนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารานำมาเป็นส่ว...

  อบจ.พิษณุโลก สนองนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรผู้ […]