08

อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชเพื่อกักเก็บน้ำไ...

  อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลดำเนินการขุดลอกกำจัด […]
31

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ป...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานส […]
18

รองนายกรัฐมนตรี ร่วมการประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติข้าราชการในภูมิภา...

  รองนายกรัฐมนตรี ร่วมการประชุมกำกับและติดตามการปฏ […]
27

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการปลูกข้าวแปลงสาธิตข้าวนาหยอดอินทรีย์ ภายใต้โครง...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการปลูกข้าวแปลงสาธิตข้าวนาห […]
27

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริกา...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเส […]
18

อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหา […]
16

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปร...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปน […]
09

โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล “พีพีเอโอเอสเอส ค...

  โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จัดการแข่งขันกีฬาบาสเก […]
15

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดการแข่งขันมวยไทยเทิดพระเกียรติพระเจ้...

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดการแข่งขันมวยไ […]
26

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาบา...

  โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เตร […]
04

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรม “ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน เยือนถิ่นสองแค...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรม “ปิดเมืองปั่น เปิดเ […]
20

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศ […]
24

อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็น...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบร […]
13

นายก อบจ.พิษณุโลก เปิดในพิธีเปิดโครงการค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชน “ ปลูก...

  นายก อบจ.พิษณุโลก เปิดในพิธีเปิดโครงการค่ายฝึกอบ […]
10

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการฝึกอบรมทักษะด้านการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาต่...

  อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการฝึกอบรมทักษะด้านการเรียน […]
13

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดศูนย์เพาะปลูกและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องหย...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดศูนย์เพาะปลูกและถ่ายทอดเทคโ […]