อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการสร้างการรับรู้และการฝึกทำหน้ากากอนามัย/เจลล้าง...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการสร้างการรับรู้และการฝึกท […]

อบจ.พิษณุโลก จัดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเ […]

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีม้ง 3 จังหว...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนวัฒน […]

อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมพัฒนาระบบวิชาการพัสดุเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื...

  อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมพัฒนาระบบวิชาการพัสดุเพิ่ […]

อบจ.พิษณุโลก จับมือตำรวจภูรจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการการฝึกอบรมเยาวชนพิ...

  อบจ.พิษณุโลก จับมือตำรวจภูรจังหวัดพิษณุโลกจัดโคร […]

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมส...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิป […]

อบจ.พิษณุโลก นำเทียนจำนำพรรษาถวายวัดตาลสุวรรณ ตามโครงการส่งเสริมอนุรัก...

  อบจ.พิษณุโลก นำเทียนจำนำพรรษาถวายวัดตาลสุวรรณ ตา […]

อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์ ครั...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกท […]

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทย […]

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรย้อย เป็...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริ […]

อบจ.พิษณุโลก ประชุมหารือการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ฯ เพื่อจัดแสดงใ...

  อบจ.พิษณุโลก ประชุมหารือการสืบค้นข้อมูลทางประวัต […]