11

อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ป...

  อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามวยสากลชิง […]
13

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกอบพิธี […]
07

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนท...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกาศ […]
09

อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื...

  อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู […]
18

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องใน ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและ […]
25

อบจ.พิษณุโลก มอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนในสังกัดที่สำเร็จการศึกษา ประจ...

  อบจ.พิษณุโลก มอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนในสังกัด […]
25

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาผู้นำอง...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิษ […]
06

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน และแลกเปล […]
36

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการประสานความร่วมมือและพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนศรีอิน...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการประสานความร่วมมือและพัฒนา […]
38

อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ครบรอบปีท...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน […]
17

อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (กำจ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำค […]
23

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ “ติวเข้มก่อนสอบ O-NET ม. 6 ฟรี” ให้แก่นัก...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ “ติวเข้มก่อนสอบ O-N […]
05

อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมทักษะด้านการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมทักษะด้านการเรียนรู้และกา […]