43

อบจ.พิษณุโลก จัดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเ […]
08

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีม้ง 3 จังหว...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนวัฒน […]
13

อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมพัฒนาระบบวิชาการพัสดุเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื...

  อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมพัฒนาระบบวิชาการพัสดุเพิ่ […]
03

อบจ.พิษณุโลก จับมือตำรวจภูรจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการการฝึกอบรมเยาวชนพิ...

  อบจ.พิษณุโลก จับมือตำรวจภูรจังหวัดพิษณุโลกจัดโคร […]
26

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมส...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิป […]
06

อบจ.พิษณุโลก นำเทียนจำนำพรรษาถวายวัดตาลสุวรรณ ตามโครงการส่งเสริมอนุรัก...

  อบจ.พิษณุโลก นำเทียนจำนำพรรษาถวายวัดตาลสุวรรณ ตา […]
17

อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์ ครั...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกท […]
09

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทย […]
02

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรย้อย เป็...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริ […]
04

อบจ.พิษณุโลก ประชุมหารือการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ฯ เพื่อจัดแสดงใ...

  อบจ.พิษณุโลก ประชุมหารือการสืบค้นข้อมูลทางประวัต […]
13

อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงตะเค...

  อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุง […]
04

อบจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย 2 ราย ในพื้นที่ตำ...

  อบจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคค […]
09

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมา...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ ห […]
49

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนชำรุดเพื่อให้ประชาชนในอำเภอพรหมพิราม ใช้สัญ...

  อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนชำรุดเพื่อให้ประชาชนใ […]