03

อบจ.พิษณุโลก ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.บางกร...

  อบจ.พิษณุโลก ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบว […]
06

อบจ.พิษณุโลก ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง […]
06

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม “พิษณุโลกเตรียมพร้อมผู้สูงวัยรวมใจภักดิ์รั...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม “พิษณุโลกเตรียมพร้อม […]
12

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ […]
10

ทัพกีฬามวยสากลสมัครเล่นโรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก คว้า 5 เหรียญทอง กีฬา...

  ทัพกีฬามวยสากลสมัครเล่นโรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก […]
11

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนชาวพิษณุโลกร่วมแต่งชุดไท...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนชา […]
14

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาครูด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาครูด้านเทคนิคการจัดก […]
27

อบจ.พิษณุโลก มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีกา...

  อบจ.พิษณุโลก มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สำ […]
18

อบจ.พิษณุโลก จัดประชุมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดประชุมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒน […]
20

พิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เ...

  พิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ […]
05

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บรรพชาสามเณรภา...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จ […]
26

อบจ.พิษณุโลก อุดหนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...

  อบจ.พิษณุโลก อุดหนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้ […]
16

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน...

  อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกา […]