19

อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดลอกคลองระบายน้ำในพื้นที่ตำบลหัวรอ เตรียมพร้อมรับมื...

  อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดลอกคลองระบายน้ำในพื้นที่ตำบล […]
15

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม “พัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่ขององค์การบริหารส่วน...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม “พัฒนาบุคลากรบรรจุให […]
27

อบจ.พิษณุโลก รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจั...

  อบจ.พิษณุโลก รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้ […]
23

อบจ.พิษณุโลก มอบเสื้อสะท้อนแสงให้แก่สถานีตำรวจภูธรนิคมสร้างตนเอง อ.บาง...

  อบจ.พิษณุโลก มอบเสื้อสะท้อนแสงให้แก่สถานีตำรวจภู […]
03

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่านระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่านระดับจ […]
39

อบจ.พิษณุโลก ร่วมส่งมอบโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมา...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมส่งมอบโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแ […]
04

อบจ.พิษณุโลก ร่วมแสดงมุทิตาสักการะกับเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสรับ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมแสดงมุทิตาสักการะกับเจ้าคณะจังห […]
12

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจัดฝึกอบรม […]
29

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชา...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่คว […]
16

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีสำหรับเด็ก และเยาวชนจ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดนตร […]
03

อบจ.พิษณุโลก ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.บางกร...

  อบจ.พิษณุโลก ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบว […]
06

อบจ.พิษณุโลก ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง […]
06

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม “พิษณุโลกเตรียมพร้อมผู้สูงวัยรวมใจภักดิ์รั...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม “พิษณุโลกเตรียมพร้อม […]
12

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ […]
10

ทัพกีฬามวยสากลสมัครเล่นโรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก คว้า 5 เหรียญทอง กีฬา...

  ทัพกีฬามวยสากลสมัครเล่นโรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก […]
11

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนชาวพิษณุโลกร่วมแต่งชุดไท...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนชา […]