25

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาผู้นำอง...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิษ […]
06

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน และแลกเปล […]
36

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการประสานความร่วมมือและพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนศรีอิน...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการประสานความร่วมมือและพัฒนา […]
38

อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ครบรอบปีท...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน […]
17

อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (กำจ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำค […]
23

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ “ติวเข้มก่อนสอบ O-NET ม. 6 ฟรี” ให้แก่นัก...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ “ติวเข้มก่อนสอบ O-N […]
05

อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมทักษะด้านการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมทักษะด้านการเรียนรู้และกา […]
08

อบจ.พิษณุโลก รับมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ในงา...

  อบจ.พิษณุโลก รับมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่สนับส […]
06

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพร […]
37

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรองค์...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมธรรมาภิบาลในการบริหาร […]
33

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือ […]
07

อบจ.พิษณุโลก ร่วมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ […]