112

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ปร...

[Show slideshow] เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 กองส่งเสริ […]
77

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ตั้งปณิธาน “วัยรุ่นไทยปลอดภัยจาก เหล้า บ...

[Show slideshow] เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่สวนเฉลิ […]
74

อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอก ทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์ คร...

[Show slideshow] เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายมนต์ชัย […]