06

อบจ.พิษณุโลก แจกน้ำให้ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่บ้านสะเดาใต้ ต...

  อบจ.พิษณุโลก แจกน้ำให้ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งใ […]
11

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันเรือประเพณีวันสารทไทยวัดใหม่ราษฎร์ทรงธร...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันเรือประเพณีวันสาร […]
07

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย หัวข้อ “การขัดกันแห...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหม […]
24

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำถนนสายวัดตาปะขาวหาย-โรงเรียนเตรีย...

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำถนนสายวัดตาปะขาวหา […]
19

อบจ.พิษณุโลก รับมอบโยบายการปฏิบัติราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก...

  อบจ.พิษณุโลก รับมอบโยบายการปฏิบัติราชการจากผู้ว่ […]
06

นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นขอพรและกำลังใจนายก อบจ.พิษณุโลก ก่อนเดินทางไปคั...

  นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นขอพรและกำลังใจนายก อบจ.พิ […]
25

อบจ.พิษณุโลก มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาจีนและปิดโครงการแลกเปลี่ยนภาษ...

  อบจ.พิษณุโลก มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาจีนและป […]
28

อบจ.พิษณุโลก ขุดลอกวัชพืชแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาว ต.บ่อทอง อ.บาง...

  อบจ.พิษณุโลก ขุดลอกวัชพืชแก้ปัญหาความเดือดร้อนให […]
21

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงการยื่นบัญชีแสดงราย […]
09

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ อ....

  อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนแก้ปัญหาความเดือดร้อน […]
11

อบจ.พิษณุโลก ร่วมสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไท...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อการบู […]
03

อบจ.พิษณุโลก นำรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำแก้ปัญหาความเดือดร้...

  อบจ.พิษณุโลก นำรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบาย […]
03

ชาวนาอำเภอพรหมพิรามรวมตัวยื่นหนังสือขอให้ นายก อบจ.พิษณุโลก ช่วยเหลือห...

  ชาวนาอำเภอพรหมพิรามรวมตัวยื่นหนังสือขอให้ นายก อ […]