37

เลขานุการนายกองค์การบริหารร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ใ...

  เลขานุการนายกองค์การบริหารร่วมกิจกรรมโครงการประช […]
19

อบจ.พิษณุโลก จับมือตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิท...

  อบจ.พิษณุโลก จับมือตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จัดโ […]
05

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชา...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่คว […]
02

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจัง...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำร่วมบริจา […]
01

อบจ.พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การให้บริการสนามฟุตบอล 1 (สนามที่มีอัฒจันทร์...

  อบจ.พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การให้บริการสนามฟุตบอล […]
13

ผวจ.พิษณุโลก เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการจิต...

  ผวจ.พิษณุโลก เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื […]
10

อบจ.พิษณุโลก เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด...

  อบจ.พิษณุโลก เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา […]
02

อบจ.พิษณุโลก ให้โอวาทนิสิต นักศึกษาก่อนเข้าปฏิบัติงานโครงการ “ส่งเสริม...

  อบจ.พิษณุโลก ให้โอวาทนิสิต นักศึกษาก่อนเข้าปฏิบั […]
04

อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมแข่งขัน “...

  อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดพิษ […]
33

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ ประจำปี ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีพ […]
16

อบจ.พิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่พร้อมยุทโธปกรณ์ร่วมตรวจความพร้อมการช่วยเหลือ...

  อบจ.พิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่พร้อมยุทโธปกรณ์ร่วมตรว […]
19

อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดลอกคลองระบายน้ำในพื้นที่ตำบลหัวรอ เตรียมพร้อมรับมื...

  อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดลอกคลองระบายน้ำในพื้นที่ตำบล […]
15

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม “พัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่ขององค์การบริหารส่วน...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม “พัฒนาบุคลากรบรรจุให […]
27

อบจ.พิษณุโลก รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจั...

  อบจ.พิษณุโลก รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้ […]
23

อบจ.พิษณุโลก มอบเสื้อสะท้อนแสงให้แก่สถานีตำรวจภูธรนิคมสร้างตนเอง อ.บาง...

  อบจ.พิษณุโลก มอบเสื้อสะท้อนแสงให้แก่สถานีตำรวจภู […]
03

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่านระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่านระดับจ […]