01

อบจ.พิษณุโลก ประชุมติดตามผลการดำเนินงานชมรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น...

  อบจ.พิษณุโลก ประชุมติดตามผลการดำเนินงานชมรมอาสาส […]
13

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก […]
09

อบจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตาม...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรว […]
16

อบจ.พิษณุโลก จัดแข่งขันตำส้มตำลีลา เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์และจิตใ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดแข่งขันตำส้มตำลีลา เพื่อพัฒนาทัก […]
27

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานแสดงสินค้าสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าเดินหน...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานแสดงสินค้าสร้างสรรค์ภูมิ […]
01

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เร […]
13

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวช...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางส […]
20

อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านค […]
03

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรม “การพัฒนาลำน้ำกับคุณภาพชีวิต เราทำความดีด...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรม “การพัฒนาลำน้ำกับคุ […]
12

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐ (ภาคประชาสังคม) ในก...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการสร้างเครือข่ายประชาร […]
05

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่ […]
15

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่ […]
16

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวช...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางส […]
26

อบจ.พิษณุโลก ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ […]