20

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ค...

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬ […]
05

อบจ.พิษณุโลก นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้อ...

  อบจ.พิษณุโลก นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนักเร […]
25

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง “ถนนรวมน้ำใจ” หมู่ที...

  อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรั […]
12

อบจ.พิษณุโลก เชิญชวนชาวพิษณุโลกร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ “ศราวุฒิ สุขเท...

  อบจ.พิษณุโลก เชิญชวนชาวพิษณุโลกร่วมส่งแรงใจแรงเช […]
35

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันส...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำล […]
06

อบจ.พิษณุโลก แจกน้ำให้ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่บ้านสะเดาใต้ ต...

  อบจ.พิษณุโลก แจกน้ำให้ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งใ […]
11

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันเรือประเพณีวันสารทไทยวัดใหม่ราษฎร์ทรงธร...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันเรือประเพณีวันสาร […]
07

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย หัวข้อ “การขัดกันแห...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหม […]
24

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำถนนสายวัดตาปะขาวหาย-โรงเรียนเตรีย...

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำถนนสายวัดตาปะขาวหา […]