19

อบจ.พิษณุโลก มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ ...

  อบจ.พิษณุโลก มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบ […]
17

อบจ.พิษณุโลก จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน “บทบาทของท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน “บทบาทของท้อ […]
09

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการกำกับติดตามพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการกำกับติดตามพัฒนาระบบประกั […]
09

อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 256...

  อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ จังหว […]
34

อบจ.พิษณุโลก ถวายเทียนพรรษาวัดสมอแข เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา...

  อบจ.พิษณุโลก ถวายเทียนพรรษาวัดสมอแข เพื่อร่วมสืบ […]
21

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณ […]
25

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการและพั...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแ […]
14

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการจิตอาสา “เราทำความด...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครง […]
29

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ตามโครงการ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม […]
09

การระดมความพร้อมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิ...

  การระดมความพร้อมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพ […]
03

อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้านสะเดา ต.หนองพ...

  อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งใ […]
06

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุม...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานใ […]
12

อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานครั้งใหญ่ “Big Cleaning Day”...

  อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานครั้งใ […]