19

อบจ.พิษณุโลก รับมอบโยบายการปฏิบัติราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก...

  อบจ.พิษณุโลก รับมอบโยบายการปฏิบัติราชการจากผู้ว่ […]
06

นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นขอพรและกำลังใจนายก อบจ.พิษณุโลก ก่อนเดินทางไปคั...

  นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นขอพรและกำลังใจนายก อบจ.พิ […]
25

อบจ.พิษณุโลก มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาจีนและปิดโครงการแลกเปลี่ยนภาษ...

  อบจ.พิษณุโลก มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาจีนและป […]
28

อบจ.พิษณุโลก ขุดลอกวัชพืชแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาว ต.บ่อทอง อ.บาง...

  อบจ.พิษณุโลก ขุดลอกวัชพืชแก้ปัญหาความเดือดร้อนให […]
21

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงการยื่นบัญชีแสดงราย […]
09

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ อ....

  อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนแก้ปัญหาความเดือดร้อน […]
11

อบจ.พิษณุโลก ร่วมสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไท...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อการบู […]
03

อบจ.พิษณุโลก นำรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำแก้ปัญหาความเดือดร้...

  อบจ.พิษณุโลก นำรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบาย […]
03

ชาวนาอำเภอพรหมพิรามรวมตัวยื่นหนังสือขอให้ นายก อบจ.พิษณุโลก ช่วยเหลือห...

  ชาวนาอำเภอพรหมพิรามรวมตัวยื่นหนังสือขอให้ นายก อ […]
01

อบจ.พิษณุโลก ประชุมติดตามผลการดำเนินงานชมรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น...

  อบจ.พิษณุโลก ประชุมติดตามผลการดำเนินงานชมรมอาสาส […]
13

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก […]
09

อบจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตาม...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรว […]
16

อบจ.พิษณุโลก จัดแข่งขันตำส้มตำลีลา เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์และจิตใ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดแข่งขันตำส้มตำลีลา เพื่อพัฒนาทัก […]
27

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานแสดงสินค้าสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าเดินหน...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานแสดงสินค้าสร้างสรรค์ภูมิ […]
01

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เร […]