29

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเสวนา สามัคคี “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ปร...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเสวนา สามัคคี “กาแฟยามเช […]
06

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการซักซ้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องจากการตรวจ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการซักซ้อมแนวทางการแก้ไขปัญห […]
08

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน อนุรักษ์สืบสา...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กแ […]
35

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย “รีโว่ คัพ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชม […]
24

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวช...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางส […]
01

อบจ.พิษณุโลก ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด […]
16

อบจ.พิษณุโลก ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ ป...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระร […]
19

อบจ.พิษณุโลก มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ ...

  อบจ.พิษณุโลก มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบ […]
17

อบจ.พิษณุโลก จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน “บทบาทของท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน “บทบาทของท้อ […]
09

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการกำกับติดตามพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการกำกับติดตามพัฒนาระบบประกั […]
09

อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 256...

  อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ จังหว […]
34

อบจ.พิษณุโลก ถวายเทียนพรรษาวัดสมอแข เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา...

  อบจ.พิษณุโลก ถวายเทียนพรรษาวัดสมอแข เพื่อร่วมสืบ […]
21

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณ […]
25

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการและพั...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแ […]
14

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการจิตอาสา “เราทำความด...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครง […]