18

อบจ.พิษณุโลก จัดประชุมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดประชุมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒน […]
20

พิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เ...

  พิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ […]
05

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บรรพชาสามเณรภา...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จ […]
26

อบจ.พิษณุโลก อุดหนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...

  อบจ.พิษณุโลก อุดหนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้ […]
16

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน...

  อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกา […]
12

อบจ.พิษณุโลก ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในโครงการแ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็น […]
06

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะของบุคลากร...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒ […]
08

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอนครไทยสัมพันธ์ ครั้งที...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอ […]
37

อบจ.พิษณุโลก ร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพั...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพองค์การบร […]
04

อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนิติกรทั่วประเทศเพื่อศึกษาปัญหาข้อ...

  อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนิติกรทั่วปร […]
32

อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยเฮี้ยสัมพันธ์ (ต้านภัยยาเสพติด)...

  อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยเฮี้ยสัมพ […]
03

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลบางระกำ ประ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านย […]
35

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 ให้แ...

  อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติ […]
08

อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชเพื่อกักเก็บน้ำไ...

  อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลดำเนินการขุดลอกกำจัด […]
31

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ป...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานส […]
18

รองนายกรัฐมนตรี ร่วมการประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติข้าราชการในภูมิภา...

  รองนายกรัฐมนตรี ร่วมการประชุมกำกับและติดตามการปฏ […]
27

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการปลูกข้าวแปลงสาธิตข้าวนาหยอดอินทรีย์ ภายใต้โครง...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการปลูกข้าวแปลงสาธิตข้าวนาห […]