27

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชนส่งเสริมการเรียนรู้ศิลป...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชนส […]
03

อบจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกวดโครงการ T...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเม […]
28

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีประดับพระเกี้ยวให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีประดับพระเกี้ยวให้แก่นักเรี […]
25

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่อ […]
18

อบจ.พิษณุโลก ร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดในก...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์ก […]
05

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและ […]
15

อบจ.พิษณุโลก จัดแข่งขันเทนนิสยุวชน เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ จังหวั...

  อบจ.พิษณุโลก จัดแข่งขันเทนนิสยุวชน เยาวชน ประชาช […]
58

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคา […]
08

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานย้อนอดีต 123 ปี วิถีเมืองพรหม ประจำปี พ.ศ.2561...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานย้อนอดีต 123 ปี วิถีเมือ […]
37

เลขานุการนายกองค์การบริหารร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ใ...

  เลขานุการนายกองค์การบริหารร่วมกิจกรรมโครงการประช […]
19

อบจ.พิษณุโลก จับมือตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิท...

  อบจ.พิษณุโลก จับมือตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จัดโ […]
05

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชา...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่คว […]
02

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจัง...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำร่วมบริจา […]