13

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวช...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางส […]
20

อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านค […]
03

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรม “การพัฒนาลำน้ำกับคุณภาพชีวิต เราทำความดีด...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรม “การพัฒนาลำน้ำกับคุ […]
12

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐ (ภาคประชาสังคม) ในก...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการสร้างเครือข่ายประชาร […]
05

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่ […]
15

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่ […]
16

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวช...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางส […]
26

อบจ.พิษณุโลก ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ […]
29

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเสวนา สามัคคี “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ปร...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเสวนา สามัคคี “กาแฟยามเช […]
06

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการซักซ้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องจากการตรวจ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการซักซ้อมแนวทางการแก้ไขปัญห […]
08

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน อนุรักษ์สืบสา...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กแ […]
35

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย “รีโว่ คัพ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชม […]
24

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวช...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางส […]
01

อบจ.พิษณุโลก ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด […]
16

อบจ.พิษณุโลก ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ ป...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระร […]