08

บจ.พิษณุโลก พบปะผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาอบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบ...

  อบจ.พิษณุโลก พบปะผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาอบรมกำนั […]
11

อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี โรงเรียนอนุบาลพิษณ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาร […]
29

อบจ.พิษณุโลก ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท...

  อบจ.พิษณุโลก ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานัก […]
07

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการฝึกอบรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทย...

  อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการฝึกอบรมค่ายพัฒนาทักษะกระ […]
11

อบจ.พิษณุโลก เร่งดำเนินการแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันให้แก่ประชาชนในเขตต...

  อบจ.พิษณุโลก เร่งดำเนินการแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุด […]
35

อบจ.พิษณุโลก ดำเนินการปรับปรุงถนนสายบ้านดงข่อย-บ้านบางสะพาน อ.วังทอง เ...

  อบจ.พิษณุโลก ดำเนินการปรับปรุงถนนสายบ้านดงข่อย-บ […]
31

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายชาติตระการ 2 ประจำปีการศึก...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายชาติ […]
07

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังห...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตา […]
10

อบจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมสัมมนา “บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการขับ...

  อบจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมสัมมนา “บทบาทองค์การบริ […]
20

โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก คว้ารางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด ด้านการจัดกิจก...

  โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก คว้ารางวัลดีเด่น ระดับ […]
22

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื […]
27

อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับเกรดและซ่อมแซมถนนให้แก่ชา...

  อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับเกร […]
17

อบจ.พิษณุโลก ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันให้แก...

  อบจ.พิษณุโลก ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ปัญหา […]
10

อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ...

  อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่ง […]
18

นายก อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงเพื่อเชื่อมเส...

  นายก อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างสะพานก […]
18

อบจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการเพื่อปฏิบัต...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย […]