29

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ตามโครงการ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม […]
09

การระดมความพร้อมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิ...

  การระดมความพร้อมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพ […]
03

อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้านสะเดา ต.หนองพ...

  อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งใ […]
06

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุม...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานใ […]
12

อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานครั้งใหญ่ “Big Cleaning Day”...

  อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานครั้งใ […]
27

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชนส่งเสริมการเรียนรู้ศิลป...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชนส […]
03

อบจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกวดโครงการ T...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเม […]
28

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีประดับพระเกี้ยวให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีประดับพระเกี้ยวให้แก่นักเรี […]
25

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่อ […]
18

อบจ.พิษณุโลก ร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดในก...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์ก […]
05

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและ […]