44

เทศบาลนครพิษณุโลกประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ มหกรรมอาหารและของที...

  เทศบาลนครพิษณุโลกประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสงกราน […]
02

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ในกิจกรรมกาแฟ ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนร […]
05

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บรรพชาสามเณรภา...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จ […]
12

อบจ.พิษณุโลก ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในโครงการแ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็น […]
06

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะของบุคลากร...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒ […]
08

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอนครไทยสัมพันธ์ ครั้งที...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอ […]
32

อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยเฮี้ยสัมพันธ์ (ต้านภัยยาเสพติด)...

  อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยเฮี้ยสัมพ […]
03

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลบางระกำ ประ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านย […]
10

ผู้ว่าฯพิษณุโลกเปิดงานผัดไทยประจำปี ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และของดีอำ...

  ผู้ว่าฯพิษณุโลกเปิดงานผัดไทยประจำปี ส่งเสริมวัฒน […]