32

อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยเฮี้ยสัมพันธ์ (ต้านภัยยาเสพติด)...

  อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยเฮี้ยสัมพ […]
03

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลบางระกำ ประ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านย […]
10

ผู้ว่าฯพิษณุโลกเปิดงานผัดไทยประจำปี ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และของดีอำ...

  ผู้ว่าฯพิษณุโลกเปิดงานผัดไทยประจำปี ส่งเสริมวัฒน […]
35

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 ให้แ...

  อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติ […]
27

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการปลูกข้าวแปลงสาธิตข้าวนาหยอดอินทรีย์ ภายใต้โครง...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการปลูกข้าวแปลงสาธิตข้าวนาห […]
11

ห้างสรรพสินค้าโรบินสันพิษณุโลก เชิญชวนสัมผัสปรากฏการณ์ร่วมที่สุด 50 แบ...

  ห้างสรรพสินค้าโรบินสันพิษณุโลก เชิญชวนสัมผัสปราก […]