32

อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยเฮี้ยสัมพันธ์ (ต้านภัยยาเสพติด)...

  อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยเฮี้ยสัมพ […]
03

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลบางระกำ ประ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านย […]
10

ผู้ว่าฯพิษณุโลกเปิดงานผัดไทยประจำปี ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และของดีอำ...

  ผู้ว่าฯพิษณุโลกเปิดงานผัดไทยประจำปี ส่งเสริมวัฒน […]
35

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 ให้แ...

  อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติ […]
27

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการปลูกข้าวแปลงสาธิตข้าวนาหยอดอินทรีย์ ภายใต้โครง...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการปลูกข้าวแปลงสาธิตข้าวนาห […]
11

ห้างสรรพสินค้าโรบินสันพิษณุโลก เชิญชวนสัมผัสปรากฏการณ์ร่วมที่สุด 50 แบ...

  ห้างสรรพสินค้าโรบินสันพิษณุโลก เชิญชวนสัมผัสปราก […]
09

โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล “พีพีเอโอเอสเอส ค...

  โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จัดการแข่งขันกีฬาบาสเก […]
01

จังหวัดสุพรรณบุรีเตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยว ของดี 19 ...

  จังหวัดสุพรรณบุรีเตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าและบริก […]
15

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดการแข่งขันมวยไทยเทิดพระเกียรติพระเจ้...

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดการแข่งขันมวยไ […]
26

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาบา...

  โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เตร […]
04

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรม “ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน เยือนถิ่นสองแค...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรม “ปิดเมืองปั่น เปิดเ […]