422

จัดพิธีเททองหล่อพระมงกุฎเพื่อนำมาประดิษฐานคู่กับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์...

จัดพิธีเททองหล่อพระมงกุฎเพื่อนำมาประดิษฐานคู่กับพ่อขุนศ […]