02

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเหล่าข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ร่วม...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเหล่าข้าราชการ […]
22

จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560...

    จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสด […]
06

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกและอีกหลายภาคส่วน ...

  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารร่วมกับจังหวัดพิษณ […]
22

จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบร...

  จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเ […]
28

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประช...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีมอบสิ่ง […]
27

จังหวัดพิษณุโลกจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของหัวหน้าส่วนราชการ...

  จังหวัดพิษณุโลกจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชก […]
12

พ่อเมือง พิษณุโลกเรียกประชุมนายอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเรียกประชุมนายอำเภอแล […]
15

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปิดการแข่งขันกีฬาวันพุธจังหวัดพิษณุโลก ครั้...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปิดการแข่งขันกีฬาวันพ […]
10

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรับมอบดอกไม้จันทน์จากผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรับมอบดอกไม้จันทน์จาก […]
30

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคม...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประช […]