15

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุน...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีมอบเงิน […]
06

ผวจ.พิษณุโลก เปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงในสถานศึกษาของ จ.พิษณุโลก...

  ผวจ.พิษณุโลก เปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงในสถ […]
09

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรับมอบดอกดารารัตน์จากเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรับมอบดอกดารารัตน์จาก […]
47

แม่ทัพภาคที่3 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปลูกต้นไม้มงคล ก่อนเ...

  แม่ทัพภาคที่3 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโ […]
18

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะนักวิ่ง ตามโครงการวิ่งการกุ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะนักวิ […]
32

จังหวัดพิษณุโลกสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข...

  จังหวัดพิษณุโลกสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมเพื่อป้องก […]
19

จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เ...

  จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม โครงการประชารัฐร่วมใจ […]
14

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปล่อยคาราวานเยี่ยมผู้ประกันตนผู้ทุพพลภาพ ณ ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปล่อยคาราวานเยี่ยมผู้ […]
03

พิษณุโลกจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร...

  พิษณุโลกจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ […]
31

พิษณุโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรม...

  พิษณุโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศ […]
24

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเลี้ย […]
12

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมประชาชนชาวจังหวั […]
13

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเลี้ย […]