22

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการป...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวั […]
4970

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล...

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง […]
4958

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อน...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมการปฎิบัติง […]
4845

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมการป...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ใน […]
4829

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานพิษณุโลกเมืองมาตรฐาน อาหารปลอดภัย...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานพิษณุโลกเมืองม […]
4822

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมและขอให้แจ้งเตือนประ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้ […]
18

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีสำเร […]
15

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาว ร่วมในพิธีแสดงต...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพุทธศาสนิกชนนุ่งขาว […]
10

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเที่ยงคืนบูชา...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบ […]
01

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก นุ่งขาวห่ม...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพุทธศาสนิกชนชาวจังห […]
4295

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการป...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวั […]
4288

จังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนศาสตร์ของพระราชา เรื่องการพัฒนาทางเลือกสร้าง...

  จังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนศาสตร์ของพระราชา เรื่อ […]
4215

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีอุปสมบทนาคหมู่เพื่ออุทิศถวายเป...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีอุปสมบทน […]