114

เทศบาลตำบลหัวรอ ร่วมกับ วัดสระโคล่โสภาราม จัดงานสักการะปิดทองหลวงพ่อพุ...

จัดงานสักการะปิดทองหลวงพ่อพุทธศิลา หรือ หลวงพ่อหิน ประจ […]