08

อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชเพื่อกักเก็บน้ำไ...

  อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลดำเนินการขุดลอกกำจัด […]
31

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ป...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานส […]
18

รองนายกรัฐมนตรี ร่วมการประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติข้าราชการในภูมิภา...

  รองนายกรัฐมนตรี ร่วมการประชุมกำกับและติดตามการปฏ […]
15

พระบุญลือ วอนสายบุญ ร่วมช่อมแซมศาลาการเปรียญหลังไฟไหม้(มีคลิปข่าว)...

  พระครูสุธรรม บุญกิตติ์ ( หลวงพ่อบุญลือ วัดปากคลอ […]
27

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริกา...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเส […]
18

อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหา […]