22

จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบร...

  จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเ […]
18

นายก อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงเพื่อเชื่อมเส...

  นายก อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างสะพานก […]
18

อบจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการเพื่อปฏิบัต...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย […]