26

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมส...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิป […]
17

อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์ ครั...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกท […]
09

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทย […]
02

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรย้อย เป็...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริ […]
04

อบจ.พิษณุโลก ประชุมหารือการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ฯ เพื่อจัดแสดงใ...

  อบจ.พิษณุโลก ประชุมหารือการสืบค้นข้อมูลทางประวัต […]