06

อบจ.พิษณุโลก แจกน้ำให้ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่บ้านสะเดาใต้ ต...

  อบจ.พิษณุโลก แจกน้ำให้ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งใ […]
11

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันเรือประเพณีวันสารทไทยวัดใหม่ราษฎร์ทรงธร...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันเรือประเพณีวันสาร […]