13

อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงตะเค...

  อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุง […]
04

อบจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย 2 ราย ในพื้นที่ตำ...

  อบจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคค […]