13

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกอบพิธี […]
07

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนท...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกาศ […]
09

อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื...

  อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู […]
18

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องใน ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและ […]