09

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมา...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ ห […]
49

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนชำรุดเพื่อให้ประชาชนในอำเภอพรหมพิราม ใช้สัญ...

  อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนชำรุดเพื่อให้ประชาชนใ […]
16

อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำธรรมชาติ (คลองยมราช)...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ […]
01

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสม...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ […]
36

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบ […]
24

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและ […]
04

ขอแสดงความยินดีกับ นายศราวุฒิ สุขเทศ นักชกจากโรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร...

  ขอแสดงความยินดีกับ นายศราวุฒิ สุขเทศ นักชกจากโรง […]
09

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬาว่ายน้ำ ประ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้น […]