07

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย หัวข้อ “การขัดกันแห...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหม […]
24

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำถนนสายวัดตาปะขาวหาย-โรงเรียนเตรีย...

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำถนนสายวัดตาปะขาวหา […]
19

อบจ.พิษณุโลก รับมอบโยบายการปฏิบัติราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก...

  อบจ.พิษณุโลก รับมอบโยบายการปฏิบัติราชการจากผู้ว่ […]