19

อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดลอกคลองระบายน้ำในพื้นที่ตำบลหัวรอ เตรียมพร้อมรับมื...

  อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดลอกคลองระบายน้ำในพื้นที่ตำบล […]
15

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม “พัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่ขององค์การบริหารส่วน...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม “พัฒนาบุคลากรบรรจุให […]
27

อบจ.พิษณุโลก รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจั...

  อบจ.พิษณุโลก รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้ […]