06

นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นขอพรและกำลังใจนายก อบจ.พิษณุโลก ก่อนเดินทางไปคั...

  นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นขอพรและกำลังใจนายก อบจ.พิ […]
25

อบจ.พิษณุโลก มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาจีนและปิดโครงการแลกเปลี่ยนภาษ...

  อบจ.พิษณุโลก มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาจีนและป […]
28

อบจ.พิษณุโลก ขุดลอกวัชพืชแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาว ต.บ่อทอง อ.บาง...

  อบจ.พิษณุโลก ขุดลอกวัชพืชแก้ปัญหาความเดือดร้อนให […]
21

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงการยื่นบัญชีแสดงราย […]
09

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ อ....

  อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนแก้ปัญหาความเดือดร้อน […]
11

อบจ.พิษณุโลก ร่วมสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไท...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อการบู […]