28

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีประดับพระเกี้ยวให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีประดับพระเกี้ยวให้แก่นักเรี […]
25

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่อ […]
18

อบจ.พิษณุโลก ร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดในก...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์ก […]
05

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและ […]