03

อบจ.พิษณุโลก นำรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำแก้ปัญหาความเดือดร้...

  อบจ.พิษณุโลก นำรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบาย […]
01

อบจ.พิษณุโลก ประชุมติดตามผลการดำเนินงานชมรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น...

  อบจ.พิษณุโลก ประชุมติดตามผลการดำเนินงานชมรมอาสาส […]
13

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก […]
09

อบจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตาม...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรว […]