อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงตะเค...

  อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุง […]

อบจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย 2 ราย ในพื้นที่ตำ...

  อบจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคค […]

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมา...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ ห […]

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนชำรุดเพื่อให้ประชาชนในอำเภอพรหมพิราม ใช้สัญ...

  อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนชำรุดเพื่อให้ประชาชนใ […]

อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำธรรมชาติ (คลองยมราช)...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ […]

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสม...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ […]