สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกแจงสถานการณ์ไวรัสซิก้า ยันไม่พบผู้ป่วย แต่ไม่ประมาท เฝ้าระวังใกล้ชิด

87385

 

สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกแจงสถานการณ์ไวรัสซิก้า ยันไม่พบผู้ป่วย แต่ไม่ประมาท เฝ้าระวังใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุง และหากตั้งท้องต้องเร่งฝากครรภ์โดยเร็ว

นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหภาพยุโรป เผยข้อมูลผ่านเวปไซต์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 ระบุว่า สถานการณ์โรคไวรัสซิก้าในประเทศไทยอยู่ในระดับสีแดง คือ มีการกระจายของโรคอย่างกว้างขวางในช่วง 3 เดือน จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในรอบปีที่ผ่านมา 8 จังหวัดที่สามารถควบคุมโรคได้แล้ว ได้แก่ นนทบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุดรธานีและกาญจนบุรี

ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ยังไม่ได้รับรายงานผู้ป่วยแต่อย่างใด ในเรื่องนี้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่างานสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก มีมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสอบสวนโรคภายใน 24 ชั่วโมง และเข้าถึงข้อมูลการเจ็บป่วยจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนซึ่งเป็นเครือข่ายร่วมกันเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มารักษา ทุกๆคน จึงมีความไวพอที่จะควบคุม ป้องกันโรคไม่ให้แพร่กระจาย และโรคนี้อันตรายที่รุนแรงจะเกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์เพราะส่งผลต่อทารกในครรภ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังอย่างละเอียดในกลุ่มนี้เป็นปกติอยู่แล้ว อีกทั้งยังดำเนินโครงการ หมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย จ.พิษณุโลก โดยให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำทุกชนิด ป้องกัน 3 โรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือจากประชาชน หากสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน และร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงในครัวเรือนและสถานที่สาธารณ ได้แก่ วัด โรงเรียน เป็นสำคัญ โดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างชุก จึงต้องตรวจตราดูแลอย่างละเอียดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตกใจ ขอให้ตระหนักในการกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรค หากมีคนในครอบครัวตั้งครรภ์ ขอให้รีบไปฝากครรภ์ตามสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อได้รับการดูแลเฝ้าระวังโรคซิก้าและโรคอื่นๆอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการดูแลสุขภาพให้แม่และลูกมีสุขภาพแข็งแรงต่อไปด้วย ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไวรัสซิก้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโลกติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 055 – 252052 ต่อ 452

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.