จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ จังหวัดพิษณุโลก

87615

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ จังหวัดพิษณุโลก โดยคัดเลือกพิจารณา เสนอชื่อเด็ก จำนวน 2 คน เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2560

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ จังหวัดหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 คน เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2560

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด เสนอชื่อนักเรียนให้พิจารณา จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.เด็กหญิง ชนิตร์นันท์ สุวรรณกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2. เด็กชายณิวัฒน์ชัย หวังตระกูลดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจ่านกร้อง และ 3.เด็กหญิงเหมือนฝัน มีอุดร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) ซึ่งคณะกรรมการ ได้ประชุมคัดเลือกจากผลงาน ความเหมาะสม และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น โดยได้เสนอชื่อ เด็กหญิง ชนิตร์นันท์ สุวรรณกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และเด็กหญิงเหมือนฝัน มีอุดร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) เป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับการพิจารณา จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยต่อไป

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.