จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ

89887

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) เพื่อรับรองแนวเขตที่ดินของรัฐและยืนยันการรับรองแนวเขตที่ดินของรัฐฯ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (ห้อง 741 ) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) เพื่อรับรองแนวเขตที่ดินของรัฐ และยืนยันการรับรองแนวเขตที่ดินของรัฐฯ โดยจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา Road Map ตามที่ส่วนกลางให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และได้จัดส่งข้อมูลรายงานให้ส่วนกลางทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ขึ้นบินโดยเฮลิปคอปเตอร์ของกองทัพภาคที่ 3 สำรวจพื้นที่ป่าในเขตจังหวัดพิษณุโลก ในอำเภอต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อ.วังทอง อ.วัดโบสถ์ อ.นครไทย อ.เนินมะปราง และอำเภอชาติตระการ มาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา ในบาง

พื้นที่ ก็ยังคงพบการลักลอบบุกรุก แพ้วถางป่าอยู่บาง ซึ่งทางภาครัฐ ก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยกันดูแลพื้นที่ แหล่งต้นน้ำ โดยจะมีเจ้าหน้าป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร เข้ามาช่วยฟื้นฟู ตามแนวทางแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้น ตามโครงการประชารัฐ

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.