ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

104920

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ของหมู่ที่ 1 บ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ของหมู่ที่ 1 บ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจฯดังกล่าว มีนางจิตติมา บุญมี เป็นประธานกลุ่ม จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการรวมกลุ่มชาวบ้านในบ้านวังส้มซ่า ได้ร่วมกันสร้างงานสร้างรายได้จากวัตถุดิบในชุมชน โดยมีการตั้งเป้าหมายนำ สมาชิกบ้านวังส้มซ่ามารวมกลุ่มกันผลิตสินค้า และเป็นการช่วยเหลือในเรื่องค่าครองชีพที่นับวันจะสูงขึ้นโดยที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ผลิตสินค้าจำพวก ครีมบำรุงผิวจากน้ำนมข้าว ครีมบำรุงผิวหน้าจากว่านหางจระเข้ ยาสระผมจากใบบัวบก เป็นต้น

สำหรับที่ทำการและโรงงานที่เปิดในวันนี้ก็เป็นความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มลงทุนร่วมกันสร้างที่ทำการและโรงงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานในการผลิต มูลค่า 1,300,000 บาท และจากการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก การรวมกลุ่มครั้งนี้ก็เพื่อให้คนในบ้านวังส้มซ่า โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ได้มีงานทำและสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยครอบครัวละไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท รวมทั้งเป็นการผลักดันเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่มจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ซึ่งก็จะมุ่งใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีครัวเรือนเป้าหมายกว่า 35 ครัวเรือน ที่จะเพาะปลูกและนำผลิตภัณฑ์ส่งให้กลุ่ม สกัดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับเรื่องช่องทางการตลาดก็พยายามเพิ่มช่องทางการตลาดในเว็ปไซต์และจำหน่ายผ่านตัวแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.