สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสั่งกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุปีใหม่ 2560 เน้นใช้ 1669

85

 

สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสั่งกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุปีใหม่ 2560 เน้นใช้ 1669

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนพิษณุโลกอยู่ในอันดับที่ 3 มาโดยตลอดระยะเวลา 3 ปีตั้งแต่ปี 2556 – 2558 (อันดับที่ 1 มะเร็งทุกชนิด,อันดับที่ 2โรคหลอดเลือดสมอง) นับเป็นความเสียหายอย่างมากมาย เพราะนอกจากจะเสียชีวิตแล้ว หลายรายมีความพิการ เป็นภาระให้ครอบครัวดูแล ในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 จังหวัดพิษณุโลกมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนแล้ว 280 คน มากกว่าครึ่งเสียชีวิตในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก และเป็นการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมากถึงร้อยละ 63.14 แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่จะมีจำนวนอุบัติเหตุและการเสียชีวิตสูงขึ้น ในช่วงปีใหม่ 2557มีผู้เสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บ 416 ราย, ปี 2558 เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 210 ราย,ปี 2559 เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 345 ราย แนวโน้มแสดงให้เห็นว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บมากขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมีการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การดำเนินงานรวบรวมข้อมูลด้านอุบัติเหตุชี้เป้าจุดเสี่ยงจำนวน 70จุดในทุกอำเภอ พบว่าอยู่ในเขตอำเภอเมืองถึง 26 จุด รองลงมาคือ อำเภอพรหมพิราม 10 จุดอำเภอวังทอง 6 จุดสอดคล้องกับสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับปรุงจุดเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้หน่วยงานสาธารณสุขยังขับเคลื่อนการดำเนินงานด่านชุมชน ศูนย์สร่างเมาร่วมกับภาคีเครือข่ายตามจุดเสี่ยงในชุมชน รวมจุดตรวจหลัก/รอง จุดบริการ และด่านชุมชน ทั้งหมด 1,082 จุด มีแกนนำที่สำคัญคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผนึกกำลังกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอ จัดแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่พร้อมรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือข่าย 1669 มีโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นศูนย์ประสานงาน ประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุสามารถโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1669 จะได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที อย่างไรก็ตาม การป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดคือ ป้องกันที่สาเหตุ การเตรียมรถให้พร้อม ผู้ที่จะขับขี่พักผ่อนอย่างเพียงพอศึกษาระยะทางที่จะไปให้ชัดเจน ไม่ดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ ไม่ขับรถในระยะเวลานานๆติดต่อกันเพื่อหลีกเลี่ยงความอ่อนล้า หากรู้สึกเพลีย ต้องการช่วยเหลือให้แวะที่จุดบริการของเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียได้ เพราะอุบัติเหตุจะเกิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับการกระทำของคน ไม่ใช่เป็นเรื่องของโชคชะตาหรือเคราะห์กรรม

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.