กองบิน 46 จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการกองบิน 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 ตุลาคม 56 ที่ท่าอากาศยานกองบิน 46 จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ ผู้บังคับการกองบิน 46 ตามคำสั่งกองทัพอากาศที่ 1611/56 ลงวันที่ 25 กันยายน  56 แต่งตั้งให้ นาวาอากาศเอก ภูวเดช สว่างแจ้ง ผบ.บน.46 เป็นรองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินและแต่งตั้งให้ นาวาอากาศเอก ฐากูร นาครทรรพ เป็น ผบ.บน.46 (คนใหม่) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 56 เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการทุกคน..ทางด้าน นาวาอากาศเอกฐากูร นาครทรรพ เป็นผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถ ยึดมั่นในระบบคุณธรรมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความเชื่อมั่นภาวะผู้นำสูงและประสบการณ์การทำงานจะสามารถนำพาหน่วยงานให้มีความมั่นคง เพื่อประเทศชาติต่อไป/ทีมข่าว pitloknews รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.