ส.ท.ป่าเซ่า จี้ จังหวัด เร่งใช้ประโยชน์อาคารศูนย์แสดงสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ปล่อยร้างเสียดายงบประมาณ

2551

 

ส.ท.ป่าเซ่า จี้ จังหวัด เร่งใช้ประโยชน์อาคารศูนย์แสดงสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ปล่อยร้างเสียดายงบประมาณ

ส.ท.ป่าเซ่า จี้ จังหวัด เร่งใช้ประโยชน์อาคารศูนย์แสดงสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ปล่อยร้างเสียดายงบประมาณมากกว่า 12 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 9 มกราคม นายไสว อิ่มซิว สมาชิกสภาเทศบาลตำบล (ทต.) ป่าเซ่า เขต 1 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ปัญหาการบุกรุกที่ดินบริเวณบึงกะโล่ ต.ป่าเซ่า และ ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ ถูกปล่อยปะละเลยมานานมากแล้ว ไม่มีหน่วยงานใดที่จะสามารถแก้ไขให้เป็นรูปธรรม จนเกิดความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างประชาชน ญาตินักการเมืองท้องถิ่น และผู้มีอิทธิพลที่บุกรุกเข้าไปยึดครองโดยไม่ถูกต้องกับประชาชนที่หวงแหนไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งที่ดินและปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ก็ยังไม่สามารถเข้าไปจัดการให้ถูกต้องได้

นายไสว กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วเป็นเหมือนสิ่งทิ่มแทงใจประชาชนอย่างยิ่งคือ อาคารศูนย์แสดงสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ โอท็อปของ จ.อุตรดิตถ์ เป็นอาคารทรงไทยแต่ก่อสร้างด้วยคอนกรีต 4-5 หลังใหญ่น้อยลดหลั่นกันลงไป มีระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาครบครันรวมมูลค่ามากกว่า 12 ล้านบาทในการก่อสร้าง ก่อสร้างมีขึ้นราวปี 2547 เพื่อให้เป็นศูนย์โอท็อปของจังหวัด แต่หลังจากก่อสร้างแล้วกลับไม่มีสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวมาแสดง แต่กลับปล่อยให้เป็นอาคารร้าง ไม่มีการเข้าไปดูแลแต่อย่างใด จนถูกกลุ่มวัยรุ่นที่คึกคะนอง วัยรุ่นที่ติดยาเสพติดเข้าไปยึดครองเป็นสถานที่มั่วยาเสพติด ระบบสาธารณูปโภคหลอดไฟฟ้าถูกทุบทำลายเสียหลายทั้งหลัง หลังคาเปิด พื้นอาคารสกปรกรกรุงรัง วัชพืชขึ้นปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นอาคาร

“เดิมอาคารแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก่อสร้างโดยใช้งบประมาณของจังหวัด แต่หลังก่อสร้างเสร็จก็เร่งรีบถ่ายโอนอาคารให้อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุตรดิตถ์ แต่ก็ไม่ใช้ประโยชน์เพื่อการสิ่งใดเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณก่อสร้าง ซึ่งเหมือนเป็นการโยนเผือกร้อนมาให้ อบจ.อุตรดิตถ์ขณะนั้น ต่อมามีพระสงฆ์สายปฏิบัติจากวัดแห่งหนึ่งเข้าไปใช้ประโยชน์ มีการปรับปรุงพัฒนาโดยพระสงฆ์กลุ่มดังกล่าว แต่ต่อมาผู้บริหาร อบจ.อุตรดิตถ์ เห็นว่าพระสงฆ์กลุ่มนี้จะเข้าไปยึดครองจึงไล่กระสงฆ์ออกไปท่ามกลางการคัดค้านของประชาชนกลุ่มหนึ่ง จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการใช้ประโยชน์อีกเลย ดังนั้นเมื่อ อบจ.อุตรดิตถ์ ไม่ใช้ประโยชน์จึงอยากให้ทางจังหวัดเข้าไปใช้ประโยชน์แทน เพราะเสียดายงบประมาณที่ลงไปไม่เกิดประโยชน์อะไรแม้แต่นอ้ย” นายไสว กล่าว  /   ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.