จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับบริจาคเงินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้

2562

 

จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับบริจาคเงินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้

จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับบริจาคเงินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดภาวะน้ำท่วมหนักก่อให้เกิดความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เพื่อรวบรวมเงินบริจาคส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ชื่อบัญชี “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”หมายเลขบัญชี 985 -4 86856-7 จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล มูลนิธิ สมาคมต่าง ๆ พ่อค้า คหบดี ประชาชนชาวพิษณุโลก ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2559 และเมื่อได้บริจาคแล้ว กรุณาส่งสำเนาเอกสารการโอนเงิน มาที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ทางโทรสารหมายเลข -05523-0398

Comments

comments

Comments are closed.