ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบรางวัลที่ 1 รถยนต์นิสสันแก่ผู้โชคดีถูกฉลากกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560

54

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบรางวัลที่ 1 รถยนต์นิสสันแก่ผู้โชคดีถูกฉลากกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 60 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์,นายสุรชัย มณีประกร ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์, นางรจนา มณีประกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมมอบรางวัลฉลากกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560 แก่นายวีระชัย ช่างหิรัญ ผู้ใหญ่บ้านหนองหินอยู่บ้านเลขที่ 126 ม.6 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์เป็น ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 รถยนต์นิสสัน ฉลากกาชาดหมายเลข 32192 ทั้งนี้เป็นประจำทุกปีภายในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล และ จำหน่ายบัตรมัจฉากาชาด ซึ่งสลากกาชาดการกุศล มีจำนวน 25,000 ฉบับ ฉบับละ 50 บาท รางวัลที่ 1รถยนต์กระบะตอนเดียวช่วงยาว 1 รางวัล รถจักรยานยนต์ จักรยาน โทรทัศน์ ตู้เย็น และ ของรางวัลอีกมากมาย โดยเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรจะนำไปใช้จ่ายในการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป  /  ปวินท์ อินกล่ำ

Comments

comments

Comments are closed.