โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมในโครงการ “Healthy Space” พื้นที่แห่งสุขภาพดี

19

 

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมในโครงการ “Healthy Space” พื้นที่แห่งสุขภาพดี

ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ลานหน้าบริษัท แอ๊ดเทวดา โฆษณา จำกัด  โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมในโครงการ “Healthy Space” พื้นที่แห่งสุขภาพดี  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจดูแลสุขภาพ ภายในงานมีการตรวจวัดความดันโลหิต ,การเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว ,การตรวจคัดกรองตา และให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ โดยนักกายภาพและเจ้าหน้าที่  รพ.กรุงเทพพิษณุโลก 

Comments

comments

Comments are closed.