จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

3105

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

เช้าวันนี้ ( 7 ก.พ.60 ) ที่ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2559 ของจังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้มีข้าราชการส่งรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 11 ราย แยกเป็น 4กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม 4 ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย กลุ่ม 3ระดับปฏิบัติการ ชำนาญงาน จำนวน 2 ราย และกลุ่ม2 ระดับอำนวยการต้น ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และทักษะพิเศษ จำนวน 8 ราย ส่วนกลุ่ม อำนวยการสูง ระดับเชี่ยวชาญ ไม่มีใครสมัคร ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำเกิน 10,000 คน ทำให้การพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น สามารถ คัดเลือกได้ ไม่เกิน 4 คน และไม่จำกัดกลุ่ม ซึ่งคณะกรรมการจะได้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ เรื่องหลักการครองตน ครองคน ครองงานและผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 ต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลก จะได้เข้ารับรางวัลครุฑทองคำ ในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2560 ต่อไป

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”3238″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.