จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว”

4105

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว”

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว” ระดับจังหวัด ของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกจากร้านอาหารหนูณิชย์ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประเมินจัดระดับดีมาก (เกรด A) ไปแล้ว เพื่อคัดเลือกเป็นร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว” ตามหลักเกณฑ์
ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก มีร้านอาหารหนูณิชย์ เกรด A จำนวน14 ร้าน ผลการประชุมที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว” ระดับจังหวัด จำนวน 11 ร้าน ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นร้านอาหารหนูณิชย์”ติดดาว” ต่อไป

Comments

comments

Comments are closed.