เทศบาลนครแถลงข่าวงานลอยกระทงสองแควแลอดีต

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

 

 

 

ทศบาลนครพิษณุโลกจัดแถลงข่าวจัดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จ.พิษณุโลก ประจำปี 2556
วันทีี่ 28 ตุลาคม 56 เวลา 14.00 น.ณ.ห้องจุฬามณี 2 เทศบาลนครพิษณุโลก นำโดยนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรี ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมและนายจุณพงศ์ สาระนาค ผอ.ททท.พิษณุโลก จัดแถลงข่าว จัดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จ.พิษณุโลก ประจำปี 2556จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพฺษณุโลก วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ม.นเรศวร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม สภาวัฒนธรรม จ.พิษณุโลก หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปและผู้ประการค้า พิษณุโลก ได้ร่วมกันจัดงาน “ลอยกระทงสองแควแลอดีต” เป็นงานที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองพิษณุโลกในอดีตตั้งแต่บริเวณหน้าวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่) ถึงบริเวณหน้าสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดขึ้นระหว่าง 13-17 พฤศจิกายน 56 บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ และวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 56 ที่บริเวณหน้าวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษา สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยสู่อนุชนรุ่นหลัง และย้อนรำลึกเมืองพิษณุโลกในอดีต วิถีชาวบ้าน ลุ่มน้ำน่านอันชุ่มฉ่ำงดงาม ทั้งความเป็นอยู่อาหารการกิน การแต่งกาย ดนตรีไทย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มานำเสนอให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้และซาบซึ้งถึงคุณค่าและร่วมอนุรักษ์สืบสานต่อโดยนำเอาประเพณี การลอยกระทงเป็นจุดเริ่มต้นของการย้อนอดีตในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2556 บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติและหน้าวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อต้อนรับสู่ประเพณี ย้อนยุคสองแควแลอดีต และการท่องเที่ยวโดยพร้อมเพียงกัน
*หมายเหตุ* เพื่อเป็นการไว้ทุกข์ ต่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังขปริณายก งดการแสดงรื่นเริงเพื่อไว้อาลัย/ทีมข่าว พิดโลกนิวส์ รานงาน

Comments

comments

Comments are closed.